Sóc estranger sense permís de residència i tinc pendent un judici pel qual em demanen 3 anys de presó. Poden expulsar-me?

L´article 89 del Codi Penal estableix que per penes privatives de llibertat inferiors a 6 anys imposades a un estranger que no sigui resident legal seran substituïdes en la sentència per l´expulsió del territori nacional. Aquest fet però, podrà ser revisat mitjançant una compareixença davant del jutge si pot provar-se que, per determinades circumstàncies personals i familiars, fan preferible que el condemnat acompleixi la condemna en un centre penitenciari nacional.

En aquest cas caldria veure si l´estranger condemnat disposa d´arrelament a l´estat espanyol, esbrinant si té familiars de primer grau amb permís de residència (cònjuge, fills, pares…etc.), en atenció al temps que porta residint en situació irregular a l´estat espanyol ( empadronament…), si té en tramitació algun tipus de sol·licitud a la Subdelegació del Govern que correspongui. En aquests supòsits i mitjançant un auto motivat el jutge podrà determinar que el penat no sigui expulsat.

No es jugui poder ser expulsat i allunyar-se de la seva família pel fet d´haver comès una pena lleu, busqui el millor assessorament pels seus interessos amb els professionals de l´Agrupació Defensa Legal, ADVOCATS.

Anuncis
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close