Visc amb la meva parella de lloguer a una casa i ara el propietari diu que ha trobat un comprador i voldria que marxem. Podem fer alguna cosa per no marxar? Si marxem podem reclamar alguna indemnització?

Seria oportú poder inscriure el contracte de lloguer al Registre de la Propietat per poder exercitar el seu dret d’adquisició preferent, o fer valer el temps i la renda pactades davant tercers compradors.

Tan sols podrà inscriure el contracte de lloguer al Registre de la Propietat si disposa de l’escriptura pública o bé elevació a públic del document privat que reculli el contracte de lloguer.

És obligació del arrendador el dipòsit i registre de la fiança establerta en el contracte al INCASOL en el termini de 2 mesos des de la celebració del contracte.

Vostè com arrendatari pot exigir el dipòsit de la fiança posant-ho en coneixement de l´INCASOL, i l’arrendador haurà de fer front a la sanció i el conseqüent recàrrec si han transcorregut més de 2 mesos del lliurament de la fiança.

Tot i així, per donar-li una resposta adequada caldria fer un estudi detingut del seu cas, per tant no dubti a posar-se en contacte amb els advocats de l’Agrupació Defensa Legal si necessita assessorament professional.

Anuncis
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close