Treballo per una petita SL i lempresari vol baixar-me el sou i canviar-me l´horari. Això és legal?

Una vegada aprovada la reforma laboral, s’amplien les possibilitats de que l’empresari pugui modificar les condicions dels treballadors.

A més de les que afecten a la jornada de treball, horari, funcions i sistema de treball, pot modificar també l’import de la seva retribució. Així mateix la direcció de l’empresa pot acordar modificacions substancials en les condicions de treball dels seus treballadors quan existeixin provades raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, considerant-se com a tals, després de la reforma, les que estiguin relacionades amb la competitivitat, productivitat o organització tècnica o del treball a l’empresa.

Per poder analitzar amb més detall el seu cas i poder-li donar una resposta més concreta, pot demanar hora sense compromís al nostre despatx, la primera hora de consulta legal només es factura la voluntat, és a dir, el que vostè cregui que val el nostre servei.

Anuncis
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close