“El meu EX no em paga la pensió del nen!” Breu article reflexionant sobre l’execució de les sentències matrimonials i les dificultats pràctiques de la seva execució…

L’execució d’una Sentència de divorci o ruptura, almenys respecte de la pensió d’aliments, des del punt de vista normatiu i processal no representa cap dificultat.

 

A la pràctica, però, aconseguir que la tutela judicial sigui real, és a dir, que el progenitor deutor pagui, és molt complicat. Massa sovint l’executant es veu abocat al fracàs en no aconseguir la tutela que es demana que, en definitiva, és rebre la quantitat de les pensions d’aliments, ja que el progenitor deutor (executat) viu en l’economia submergida o bé està desaparegut.

Aquest fet comporta que la Sentència, la resolució judicial, sigui paper mullat i només serveixi per dissoldre el matrimoni i poca cosa més.

A més, els últims anys els incompliments del pagament de la pensió d’aliments, que sempre han estat a l’ordre del dia, han augmentat de forma considerable. Els procediments d’execució conseqüenment també han augmentat. La via penal acaba generalment amb l’absolució del denunciat, ja que per parlar de delicte d’abandonament de família no n’hi ha prou que es produeixi d’impagament, sinó que aquest ha de ser injustificat, és a dir, ningú amb dificultats econòmiques reals pot ser condemnat.

La creació d’un fons d’avançament de les pensions ha estat un fracàs, i en l’actual situació financera resulta una utopia que es pugui desenvolupar.

La darrera reforma de l’article 776, faculta al Secretari Judicial per imposar multes coercitives conforme a l’article 711, multes que no tindran cap eficàcia, ja que partim del fet que  d’entrada l’executat no pot o no vol ni pagar la pensió d’aliments dels seus propis fills.

En conclusió, malgrat les exposicions doctrinals de tota mena que es puguin fer en favor dels fills, la realitat quotidiana, és que el legislador no fa res d’efectiu perquè els titulars del dret als aliments, que en definitiva són els fills, obtinguin el mínim benefici  a ser alimentats amb càrrec al progenitor obligat al pagament, fent recaure tot el cost material i educatiu a un generalment a un sol progenitor que a més a més haurà de pagar pagar advocats i procuradors per reclamar el que li pertoca als seus fills…

Anuncis
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close